DejaOffice ALGEMENE VOORWAARDEN


AUTEURSRECHTEN. Alle producten gemaakt door CompanionLink Software, Inc. (CompanionLink) zijn eigendom van CompanionLink Software, Inc. en worden beschermd door Amerikaanse auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. Door onze software of services te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden.

HANDELSMERKEN EN PRODUCTEN: CompanionLink maakt de volgende producten en diensten:


VERLENING VAN LICENTIE.


RECHT VAN WEIGERING. CompanionLink behoudt zich het recht voor om service aan een persoon of bedrijf naar eigen goeddunken te weigeren. CompanionLink waardeert ons personeel en accepteert alleen burgerlijk taalgebruik in telefoon- en e-mailcommunicatie.

INTIMIDATIEBELEID. Het gebruik van scheldwoorden, acroniemen die scheldwoorden aangeven, woede, buitensporige luidheid of bedreigingen in telefoongesprekken, e-mails of enig ander medium, al dan niet gericht aan CompanionLink, aan een medewerker van CompanionLink, zijn redenen om uw dienst te beëindigen. De beslissing wordt naar eigen goeddunken van CompanionLink Software gemaakt. Als uw service wordt beëindigd wegens intimidatie, zal CompanionLink Software de service niet hervatten totdat u namens u een beleefde volwassen partij aanwijst voor alle toekomstige communicatie, inclusief alle telefoongesprekken en e-mails, en de licentie of service opnieuw aanschaft.

BEPERKINGEN. U mag zonder schriftelijke toestemming van CompanionLink geen kopieën maken van enige documentatie, webpagina's of ander geschreven materiaal met copyright van CompanionLink. U mag de Software niet decompileren of reverse-engineeren.

LEEFTIJDSBEPERKING: Om te voldoen aan de nationale en internationale wetgeving, zal CompanionLink geen service verlenen aan personen onder de 16 jaar.

PRIVACYBELEID: CompanionLink respecteert uw privacy: https://www.companionlink.com/aboutus/privacy.html

EU GPDR: Als u onderworpen bent aan de AVG, gaat u er bij het gebruik van CompanionLink-services mee akkoord de gegevensbeheerder te zijn en CompanionLink een gegevensverwerker en accepteert u onze voorwaarden zoals vermeld: https://www.companionlink.com/aboutus/gpdr.html

OPNAME. Alle telefoongesprekken bij CompanionLink Software worden opgenomen om het welzijn van onze medewerkers te waarborgen. De opnames zijn eigendom van CompanionLink Software en kunnen op verzoek worden beschouwd als openbare kennis voor onze technische managers, uitvoerend personeel, advocaten en wetshandhavingsinstanties. E-mails en alle schriftelijke correspondentie van en naar CompanionLink-software worden bewaard als zakelijke documenten en kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld aan autoriteiten.

TOEPASSELIJK RECHT. De wetten van de staat Oregon zijn van toepassing op deze Servicevoorwaarden

RECHTEN. CompanionLink Software behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend. Niets in deze Voorwaarden, Privacy of AVG vormt een verklaring van afstand van de rechten van CompanionLink Software onder Amerikaanse auteursrechtwetten of andere federale of staatswetten.

BEPERKTE GARANTIE. CompanionLink-software garandeert dat de software gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van ontvangst grotendeels zal werken in overeenstemming met de meegeleverde schriftelijke materialen. Eventuele impliciete garanties op de software zijn beperkt tot 90 dagen. Sommige staten staan ​​geen beperkingen op de duur van een impliciete garantie toe, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

VERHAALSMOGELIJKHEDEN VAN DE KLANT. De volledige aansprakelijkheid van CompanionLink Software en uw enige rechtsmiddel zijn, naar keuze van CompanionLink Software, ofwel (a) teruggave van de betaalde prijs of (b) reparatie of vervanging van de software. Deze beperkte garantie is ongeldig als het falen van de software het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing. Alle vervangende software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of 30 dagen, afhankelijk van welke langer is.

GEEN ANDERE GARANTIES. COMPANIONLINK-SOFTWARE WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIAAL.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE.
COMPANIONLINK-SOFTWARE OF ZIJN LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SPECIALE, INDIRECTE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, SCHADE VOOR GEDERFDE ZAKELIJKE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDIG VERLIES) UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS COMPANIONLINK-SOFTWARE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE

fcc